Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming is een publiek-private netwerkorganisatie die bestaat uit Participanten en Kennispartners. Participanten zijn overheidsbedrijven waarvan medewerkers meedoen aan een of meer van de werkverbanden in het netwerk. Kennispartners zijn marktpartijen die met een convenant verbonden zijn en een hoeveelheid uren hebben toegezegd in de samenwerking. We werken op basis voor ‘voor allen, door allen’. Het CIP is opgezet door de Belastingdienst, DUO, SVB en UWV en komt voort uit het programma Compacte Rijksdienst (2011-2012). Deze en andere uitvoeringsorganisaties ontvangen, beheren en verwerken grote hoeveelheden gegevens. Overeenkomstig de wettelijke kaders moeten de informatieprocessen voldoen aan criteria van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Door de toenemende digitalisering van de werkprocessen en de communicatie met burgers aan de ene kant en de groeiende veiligheidsrisico’s aan de andere kant, vraagt dit meer aandacht dan ooit.